„A jaké úspory jsou opravdu reálné?“  Častá otázka zákazníků, kteří se rozhodují  zda investovat do LMS ENERGIS.

Řídící a monitorovací systém osvětlovacích soustav pro DALI sběrnice LMS ENERGIS – tak zní celý název našeho monitorovacího a regulačního systému.   Tedy nejen řízení a regulace ale také zcela přesné měření a monitoring. A právě monitorování poskytuje provozovatelům LMS ENERGIS dokonalý přehled o celkových úsporách na provozu jejich osvětlovací soustavy.

Podívejme se například na úsporu z příspěvku denního osvětlení  v projektu z naší Případové studie čtrnáctého července letošního roku mezi 8:00 – 18:00.

09

Průmyslová hala má jednak střešní světlíky a jednak boční okna, takže regulace z příspěvku denního osvětlení  přináší výrazné úspory. Funguje to tak, že pro předem definované zóny v hale je stanovena rozdílná konstantní osvětlenost (například pro výrobní zóny 300 luxů a pro skladové plochy 150 luxů – velikost a osvětlenost jednotlivých zón se ještě může měnit například v rámci pracovních směn).

03a
Jasové čidlo vyhodnocuje celkové množství denního  světla a reguluje svítidla tak, aby v definované pracovní ploše byla určená konstantní osvětlenost.

První graf ukazuje množství světla, které jasové čidlo v době mezi 8:00 – 18:00 naměřilo.  Z průběhu grafu vyplývá, že se příspěvek denního osvětlení během dne výrazně měnil – podle toho, zda bylo slunečno, nebo naopak pod mrakem.
02g

Druhý graf znázorňuje plnou spotřebu (jedná se o odvozenou veličinu vypočítanou jako násobek celkového příkonu aktuálně svítících svítidel), regulovanou spotřebu a úsporu. Vše v kW.
Z grafu vyplývá, že například v době mezi 13:45 a 15:45 se spotřeba pohybovala jen mezi 30 – 40% celkového příkonu  aktuálně svítících svítidel.

01
Celkovou sumární spotřebu elektrické energie čtrnáctého července letošního roku mezi 8:00 – 18:00 ukazuje tato tabulka. A přestože bylo v průběhu dne mnohokrát zataženo, úspora je více než 28%.
07

Připočteme-li k regulaci příspěvkem denního osvětlení v daném projektu použité další typy regulací (zónové, časové plány a pohybovými senzory), zjistíme, že celkové úspory na spotřebě elektrické energie jsou natolik výrazné, že zajišťují velmi rychlou návratnost investice do LMS ENERGIS.

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy, nejen k tomuto projektu.  Kontaktujte nás!

 Dostávejte novinky přímo do e-mailové shránky a nic vám neunikne.

E-mail úspěšně vložen do databáze.