Systém DALI  (Digital Addressable Lighting Interface) – digitální řídící a monitorovací systém osvětlovacích soustav umožňuje mimo sledování stavu osvětlovací soustavy (monitoringu) také jeho aktivní řízení – regulaci.

Z hlediska investora – uživatele, je největší výhodou možnost nastavení celé osvětlovací soustavy tak, aby se chovala zcela přesně podle aktuálních provozních požadavků. Automatizovaně s minimalizovaným vlivem lidského faktoru.  Tím se dosáhnou největší energetické úspory a provozní náklady jsou maximálně optimalizovány.

Z hlediska technického – technologie svítidel do nedávné doby neumožňovala v mnoha typech projektů využít inteligentní regulační systémy.  Typicky například v průmyslových halách s výbojkovými svítidly.  Dnešní technologie (zářivky T5 a LED) naopak umožňují maximalizaci úspor právě díky monitoringu a řízení prostřednictvím DALI.

Obecné technické vlastnosti systému DALI:
DALI umožňuje široký rozsah řízení osvětlení ve všech oborech od průmyslových hal, přes sklady a logistická centra, kancelářské budovy,  nákupní centra, sportoviště, nemocnice, školy, servisy, hotely, restaurace, wellness.

Charakterika:

 • jednoduchá instalace sběrnicového obvodu – není třeba kontrolovat polaritu sběrnice
 • adresace stmívání – díky digitálnímu protokolu se svítidla dají stmívat/regulovat individuálně bez ohledu na zapojení elektrických okruhů
 • zpětná vazba (například informace o poruchách předřadníků, nebo LED modulů)
 • programové vytváření skupin a světelných scén

12a

Výhody systému LMS ENERGIS: Narozdíl od uzavřených, autonomních systémů umožňuje LMS ENERGIS svojí modularitou vytvářet regulační systémy i pro velké projekty a také, mimo jiné, i následné začlenění do vyšších systémů typu BMS – Building Management Systém (např. KNX).

Unikátní vlastnosti:

 • technická a obchodní škálovatelnost pro projekty od rodinného domu až po průmyslové projekty, veřejné osvětlení, případně globální sítě poboček prodejen apod.
 • zcela otevřené řešení pro výrobce DALI svítidel a DALI komponentů
 • ekonomicky výhodné řešení bez nutnosti doplňování o proprietární HW prvky
 • integrace i rozsáhlých projektů prostřednictvím Internetu – řádové snížení nákladů na budování fyzické komunikační infrastruktury v rámci rozsáhlých projektů např. v průmyslových areálech
 • minimalizované náklady na IT služby – SW se nemusí instalovat, přistup k LMS ENERGIS je přes webový prohlížeč, tedy bez instalací SW na PC
 • jednoduchost instalace HW části osvětlovacích soustav
 • vzdálené nastavování, monitoring a archivace spotřeby energií, analýza dat, kontrola servisní odezvy
 • integrace do systémů energetického managementu. Tím se významně zvýší možnosti optimalizace provozu světelných soustav v návaznosti na celkový energetický a provozní management a naopak energetický management bude rozšířen i o oblast osvětlení.

Více detailů z jednoho konkrétního projektu s LMS ENERGIS naleznete v Případové studii.

Řešíte projekt rekonstrukce osvětlení?  Uvažujete o inteligentním DALI řízení?  Zpracujeme vám nabídku pro dosažení co nejvyšších úspor.

15a

 Dostávejte novinky přímo do e-mailové shránky a nic vám neunikne.

E-mail úspěšně vložen do databáze.