„Dobře. DALI zónová regulace, regulace časovými plány, regulace s příspěvkem denního osvětlení, nebo regulace pohybovými čidly dokáží kumulovaně v průmyslových, nebo administrativních budovách spořit významné desítky procent celkových nákladů za osvětlení. Co ale třeba sportovní haly? Tam to asi tak jednoduché není, že?“

01-3Ano. Využít třeba naši LMS ENERGIS DALI regulaci podobně jako ve výrobní hale i pro  zónovou regulaci na volejbalovém hřišti je hloupost.  Mít na třetině hřiště 100 luxů a na zbývající části 300 luxů nedává smysl.  Přesto i zde, ve sportovních  projektech se vyplatí investovat do digitálního DALI řízení osvětlení.

Příkladem může být víceúčelová školní hala, kde kromě kulturního využití je hlavní činností sport.  Zadání pro projektanta osvětlení při rekonstrukci haly bylo podmíněné (vzhledem k tomu, že se zde bude hrát i volejbal) použitím asymetrických svítidel umístěných na postranní stěny haly.

V době projektu žádná asymetrická LED svítidla, která by plnila náročné požadavky na světelný výkon a optický systém, nebyla k dispozici.  Projektant proto navrhl osvětlení s osvědčeným typem svítidel –  28 kusy výbojkových svítidel o příkonu 400W.

Během výstavby jsme ale investorovi nabídli řešení s LED svítidly a DALI regulací.  Ekonomické propočty velmi rychle ukázaly, že moderní technologie světelných zdrojů LED v kombinaci s DALI regulací hovoří jednoznačně pro změnu projektu ve prospěch LED svítidel.

hg-sport-led-asym01
Na stejnou hladinu osvětlení nám místo 28 původně navržených 400 wattových výbojkových svítidel stačilo nyní pouze 20 ks LED svítidel o příkonu 172 W.

Zájemci o podrobné energetické a ekonomické srovnání  si mohou přečíst přílohu, pro ostatní uvádíme jen graf, znázorňující náklady na hodinu svícení při soutěžním zápase s výbojkami, s LED svítidly a s LED svítidly při tréninku (poloviční intenzita osvětlení jako při zápase). Při několika tisících hodinách svícení ročně je finanční úspora díky svítidlům LED a DALI regulaci zřejmá. Jedná se o desítky tisíc korun, které provozovatel ušetří jen za elektrickou energii.

graf
Oproti původně navrženému výbojkovému osvětlení je úspora při mistrovském zápase více než 73 %, při tréninku 87 %.  DALI regulace je navržena tak, že umožňuje využít osvětlení na 100 %, 50 %, nebo 25 % (například úklid apod.).

hg-sport-led-asym06

Pro lepší představu si můžete kliknout na naši interaktivní video demo regulaci a ovládacím panelem si v sekci Basketbal  regulovat osvětlení buď skokově na přednastavené hodnoty, nebo plynule podle požadavků na příslušnou hladinu osvětlení.

01-2

Zde ke stažení článek z místního Zpravodaje.

Zde reference na našem webu – více fotek.

Stejný model regulace osvětlení – tedy stejnoměrné „stmívání“ osvětlovací soustavy na požadovanou úroveň – je optimální i pro jiné halové sporty.

Dřívější regulace („šetření nákladů“) tím, že se část svítidel vypínala, sebou nese velký uživatelský nekomfort.  Nerovnoměrné osvětlení, kdy je část hrací plochy nasvícena na 100% a část je neosvětlena se negativně projevuje na hráčskou pohodu. Zejména u sportů, kde kvalitní, rovnoměrné osvětlení hraje zásadní roli – tenis, stolní tenis, badminton.

Podrobnější informace k použitému typu svítidel, nebo nabídku na podobný typ projektu, vám rádi poskytneme na  obvyklých kontaktech.

hg-sport-led-asym13

 Dostávejte novinky přímo do e-mailové shránky a nic vám neunikne.

E-mail úspěšně vložen do databáze.