Úspory? Ano, úspory!  A když úspory, tak co největší!

Samozřejmě, LED svítidla mají na stejnou osvětlenost výrazně nižší spotřebu elektrické energie než jiné světelné zdroje. Proč ale nevyužít dalších výhod, které LED nabízí a spořit ještě více? Například proč nevyužít možnosti regulace LED, nebo-li laicky řečeno „stmívání“?  

Proč s04_06vítit na 500 luxů tam, kde potřebujeme jen 150 luxů?  Proč svítit v kanceláři na 100% příkonu svítidel, když nám oknem denní světlo osvítí pracovní plochu na 200 luxů? Zhasnout, nebo rozsvítit?

Nezhasínat – nejlepší pro pracovní pohodu i vaši peněženku je automaticky regulovat.  A nejlepší regulace je ta digitální s možností regulace každého svítidla zvlášť.

V miniseriálu o jednotlivých typech DALI regulace, které s našim systémem LMS ENERGIS můžete využít,  vás postupně seznámíme s tím, jak co nejvíce ušetřit za elektrickou energii při svícení.

V našem minulém newsletteru jsme si řekli pár slov o úsporách z příspěvku denního osvětlení. Dnešní první díl seriálu se bude týkat úspor z kombinace zónové regulace + regulace časovými plány.

Modelové zadání:  Výrobní dílna, kde se pracuje na 2 směny s rozdělením haly na 4 samostatné zóny s různou úrovní osvětlení v každé směně.  Světelná soustava je navržena tak, aby v případě potřeby byla osvětlenost v každém místě haly 500 luxů na pracovní ploše.

V každé zóně je 12 LED svítidel a každé svítidlo má celkový příkon včetně ztrát na driverech 200 W. Celkově je tedy v hale umístěno 48 svítidel o celkovém příkonu 9600 W = 9,6 kW.

A jak vypadá spotřeba elektrické energie detailně?  Pro jednoduchost srovnáme jen spotřebu v jednotlivých režimech za osmihodinovou směnu.

1. Spotřeba elektrické energie při provozu soustavy svítidel LED na 100 % bez regulace, to znamená, že svítidla svítí na plný výkon a po celé hale je konstantní osvětlenost 500 luxů.  (Je to velmi častý případ řešení osvětlení v průmyslu, protože investor musí počítat s tím, že se činnost v hale velmi často mění například tím, jak se stěhují jednotlivé stroje, nebo jaká činnost se v konkrétní části haly odehrává).

Osvětlenost všech  zón průmyslové haly bez regulace – svítidla svítí na 100% příkonu
01

Výhody a nevýhody osvětlovací soustavy s LED svítidly bez  regulace

Výhody LED osvětlení bez regulace:
– ušetřilo se za DALI regulaci

Nevýhody LED osvětlení bez regulace:
– soustava se nedá regulovat, nelze tedy ovlivnit náklady na svícení
– na komunikace i na skladové plochy se svítí zbytečně na 500 luxů
– nejsou přehledy o provozu soustavy
– nejsou informace o poruchách

Celková spotřeba
elektrické energie s LED osvětlením bez regulace :  8 hodin x 9,6 kW = 76,8 kWh

2. Spotřeba elektrické energie při dvousměnném provozu soustavy svítidel LED s DALI regulací LMS ENERGIS, svítidla svítí na výkon zadaný provozovatelem tak aby byla v každé zóně osvětlenost podle účelu pracovní činnosti v daném prostoru v každé směně zvlášť.

Nastavení osvětlenosti jednotlivých zón průmyslové haly prostřednictvím DALI regulace LMS ENERGIS – 1. směna
04_02

04_04

Nastavení osvětlenosti jednotlivých zón průmyslové haly prostřednictvím DALI regulace LMS ENERGIS – 2. směna
04_03

04_05

Díky našemu systému LMS ENERGIS, který nejenom svítidla řídí, ale i monitoruje,  mohou zákazníci sledovat a následně velmi přesně analyzovat skutečnou reálnou spotřebu a úspory na osvětlení.  Graf ukazuje provoz osvětlovací soustavy v projektu výrobní haly během dvou dnů 6.7. – 7.7. 2016.

04_07

04_09

Výhody a nevýhody osvětlovací soustavy s LED svítidly s DALI regulací LMS ENERGIS

Výhody LED osvětlení s regulací:
– přesné nastavení úrovně osvětlení jak v jednotlivých zónách, tak v časovém období
– možnost nastavení individuální úrovně jednotlivých svítidel
– možnost využití dalších typů DALI regulace (příspěvek denního osvětlení, pohybové senzory)
– přehled o provozu osvětlovací soustavy (grafy, výstupy v xls, dbf, txt, nebo csv)
– možnost napojení na nadřízené řídící systémy (KNX, EIB, BMS)
– přehled o poruchách

Nevýhody LED osvětlení s regulací:
– investice do regulace LMS ENERGIS

Chcete vědět jak se dá uspořit co nejvíce právě ve vašem projektu?
Chcete pro svého zákazníka navrhnout optimální řešení DALI regulace aby jeho investice do LMS ENERGIS měla co nejrychlejší návratnost?
Chcete využít všech typů regulace DALI a uspořit od 40 do 80 % nákladů za osvětlení?
Chcete mít přehled o provozu i poruchách?  

Kontaktujte nás, zpracujeme vám nabídku, tak aby výsledné řešení bylo optimální kombinací nákladů a úspor.

Chcete se dovědět o LMS ENERGIS ještě více?  Zavolejte, nebo napište. Pro vás a vaše pracovníky uspořádáme školení, které detailně vysvětlí možnosti nejen řízení, ale i monitoringu osvětlení i u rozsáhlých projektů.

 Dostávejte novinky přímo do e-mailové shránky a nic vám neunikne.

E-mail úspěšně vložen do databáze.