Typy regulací

Regulace s příspěvkem denního osvětlení
03

Odkaz na interaktivní demo video
(Webová stránka s demo videem je simulací ovládacího rozhraní LMS ENERGIS.  Osvětlení si můžete  pro lepší znázornění možné funkčnosti světelných soustav řízených LMS ENERGIS zapínat/vypínat/regulovat v rámci přednastavených modelových algoritmů).  

Regulace s  příspěvkem denního osvětlení
Řídící a monitorovací systém LMS ENERGIS reguluje spotřebu elektrické energie tím, že sčítá množství denního světla a umělé světlo ze svítidel pro udržení konstantní osvětlenosti (např. na obrázku zasedačky je to 500 luxů). Informace ze senzoru denního osvětlení DL vyhodnocuje řídící jednotka LMS tak, aby v každém místě osvětlované plochy byla předem definovaná hladina osvětlení 500 luxů – konstantní osvětlenost. V místě u oken zasedací místnosti, (nebo např. pod světlíkem ve výrobní hale) bude během dne díky vyššímu množství denního světla menší spotřeba elektrické energie, než v místech, která jsou od světlíku (oken) více vzdálená. Osvětlenost přitom bude všude stejná – ve výrobní hale 300 luxů, v kanceláři 500 luxů.


Zónová regulace ve výrobním provozu
05a

Odkaz na interaktivní demo video
(Webová stránka s demo videem je simulací ovládacího rozhraní LMS ENERGIS.  Osvětlení si můžete  pro lepší znázornění možné funkčnosti světelných soustav řízených LMS ENERGIS zapínat/vypínat/regulovat v rámci přednastavených modelových algoritmů).

Zónová regulace
Umožňuje mimo konstantní osvětlenosti v celé ploše, například ve výrobní průmyslové hale na 500 luxů, libovolně definovat různé „zóny“ – plochy – s jinou intenzitou osvětleností, např. v sektoru A1 – přesná výroba – na 500 luxů, v sektoru A2 – hrubá výroba – na 300 luxů, v sektoru B1 – skladová plocha – na 150 luxů a v sektoru B2 – komunikační plocha – 75 luxů.


Časové plány ve výrobním provozu

05a

06a

Odkaz na interaktivní demo video
(Webová stránka s demo videem je simulací ovládacího rozhraní LMS ENERGIS.  Osvětlení si můžete  pro lepší znázornění možné funkčnosti světelných soustav řízených LMS ENERGIS zapínat/vypínat/regulovat v rámci přednastavených modelových algoritmů).

Regulace časovými plány
Zónová regulace může být například v průmyslových objektech s odlišným provozem v jednotlivých směnách vhodně kombinována s časovými plány. V provozních přestávkách je osvětlenost celé výrobní haly na obrázku nastavena na 75 luxů. (Ve všech těchto režimech časových plánů může být také použita regulace s příspěvkem denního osvětlení a zónová regulace).


Regulace pohybovými čidly PIR

07

08

Odkaz na interaktivní demo video
(Webová stránka s demo videem je simulací ovládacího rozhraní LMS ENERGIS.  Osvětlení si můžete  pro lepší znázornění možné funkčnosti světelných soustav řízených LMS ENERGIS zapínat/vypínat/regulovat v rámci přednastavených modelových algoritmů).

Regulace pohybovými čidly
Regulace prostřednictvím pohybových senzorů PIR umožňuje nastavit v definovaném prostoru různé hladiny osvětlení. Například v zasedačce v případě nepřítomnosti pracovníků se po 2 minutách sníží intenzita osvětlení na 30% a po dalších 5 minutách se osvětlení vypne. Při příchodu pracovníků zaznamená čidlo pohyb a osvětlení se přepne na přednastavenou úroveň, např. na 100%.


Vhodnou kombinací všech typů regulací – s příspěvkem denního osvětlení, zónovou regulací, časovými plány a pohybovými čidly lze dosáhnout úspory až 80%. (Celková výška úspor závisí na podmínkách konkrétního projektu).

Chci ušetřit 40 - 80 % za elektrickou energii na osvětlení, mám zájem o kompletní nabídku

 Dostávejte novinky přímo do e-mailové shránky a nic vám neunikne.

E-mail úspěšně vložen do databáze.